Would you like to switch to our English page?

switch to English language

MEDYA

listeye geri dön

Ege Orman Vakfı

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan küresel iklim değişikliği ile mücadele konusunda, toplumun her kesiminde, özellikle de sanayi kuruluşlarında oturacak bilinç ve farkındalığı çok önemsiyoruz. 

Ülkelerin rekabet anlayışları, küreselleşme, medya, hükümetlerin uyguladığı yanlış politikalar ve gelişen sanayi… küresel iklim değişikliğiile birliktetüketimi de hızlandırmıştır. Günümüzde tüketim artık, bir araç olmaktan çıkıp bir amaç halini almıştır. Bu dadünyanın tüm kaynaklarının daha çabuk erimesine neden olmaktadır.Oysa bu dönemde bizim için öncelikli alan; mevcut kaynakların tasarruflu ve daha verimli şekilde kullanılması, bununla birlikte toplumun her kesiminde geri dönüşüm farkındalığının artmasıdır. Aşırı tüketimin doğaya, çevreye verdiği zarar günden güne artmaya devam etmektedir. Buna bilinçsiz tüketim de eklenince doğal kaynakların hızlı bir şekilde azalması gündeme gelmektedir. Bilim insanları, gelecekte, özellikle su konusunda ciddi bir kriz ve kıtlık yaşanacağına ilişkin bugünden uyarıda bulunmaktadır. Kullanılan enerji kaynaklarının çevreye verdiği zarar en çok yeşil alanlarımızı etkilemekte, bu da iklim değişikliği sorununu daha da büyütmektedir. 

Kastaş olarak; sürdürülebilir bir tüketim için ekonomik denge ile ekolojik dengenin kurulması ve ekolojik çeşitliliğin korunması gerektiğine inanıyoruz. Toplumun her kesiminde, kurum ve kuruluşlarda bu bilinçle hareket edilerek bu yönde sorumluluk alınması gerektiğini düşünüyoruz. 

Çevre odaklı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı, tasarruf ve verimlilik konusunda gerekli tedbirlerin alındığı, atıkların değerlendirildiği bir yönetim anlayışıyla üretimlerimize devam ediyoruz. 

Ürettiğimiz ürünlerin yanı sıra, içinde olduğumuz toplum, çevre ve nihayetinde tüm dünyaya karşı olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bilinci, birçok sosyal sorumluluk projesi ile somutlaştırıyor, kalıcı değerler üreterek kendi etki alanımız içinde topluma katkı sağlamayı amaçlıyoruz. 

Ege Orman Vakfı iş birliği ile oluşturduğumz 2000 fidanlık korumuzu ve bu yıl yatırımı yapılan ilave 5000 fidanlık orman ile; dünyayı daha yaşanılabilir kılmak, gelecek nesillere temiz yeşil bir doğa bırakmak ve sürdürülebilir üretim tüketim dengesini korumayı hedefliyoruz. 

Ekonomik büyüme ile ekolojik dengeyi birbirinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, bu değişimin, dönüşümün parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz.

 

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin aydınlatma metnini buradan okuyabilirsiniz.